Rivier Maas

Langs de Maas werken overheden en andere partijen aan een toekomstbestendige Maas. Samen maken wij de Maas klaar voor de toekomst. Hierbij staan ze voor opgaven als hoogwaterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid, maar ook ecologische waterkwaliteit en natuur, bevaarbaarheid en ambities van gebieden. 

Bij het werken aan deze uitdagingen moeten partijen rekening houden met afhankelijkheden. Want beneden- en bovenstroomse gebieden beïnvloeden elkaar en dat geldt ook voor de linker- en rechteroever. Daarom is langs de Maas afstemming nodig tussen initiatief nemende en bevoegde partijen. Dat gebeurt in het Deltaprogramma Maas. 

Binnen het Deltaprogramma Maas komen het Rijk en regionale overheden meerdere keren per jaar samen. In bestuurlijke en ambtelijke overleggen bespreken zij projecten langs de Maas waarin meerdere opgaven centraal staan. Daarnaast staan ze stil bij project overschrijdende kwesties, zoals op dit moment de toenemende projectkosten als gevolg van de inflatie. Verder overleggen ze over beleidsontwikkelingen langs de Maas, zoals Integraal Riviermanagement (IRM) en de gebiedsplannen van provincies. 

Vergroot afbeelding Rivier de Maas bij Alem
Natuurontwikkeling en nevengeul langs de Maas bij Alem

Zo komen Rijk en regio tot gezamenlijke inzichten, uitgangspunten, besluiten en voorstellen, zoals recent met het gezamenlijke voorstel van “de Maas” voor de derde tranche van PAGW. Dankzij het Deltaprogramma Maas komen overheden langs de Maas dus tot één geluid naar Den Haag. 

Op deze pagina lees je wat er precies wordt afgestemd, hoe dat gebeurt, wie hierbij betrokken zijn  én tot welke concrete resultaten dit leidt. Reacties op deze pagina zijn van harte welkom op:  info@deltaprogrammamaas.nl.

Nieuwsgierig naar actuele ontwikkelingen langs de Maas, bezien vanuit de uitdaging van samenwerking tussen Rijk en regio? 

Meer weten?