Spoor II – In hoeverre is aanscherping nodig van de maatregelen over zeespiegelstijging, die staan in het Deltaprogramma?

Rijkswaterstaat brengt de effecten van zeespiegelstijging in beeld. Wat betekent een zeespiegelstijging van 0,5, 1, 2, 3 of 5 meter bijvoorbeeld voor de kust, keringen, kunstwerken en de zoetwaterbeschikbaarheid? Ook onderzoekt Rijkswaterstaat of de maatregelen in de huidige voorkeursstrategieën van het Deltaprogramma voldoende zijn.

Meer informatie

Onderzoek Rijkswaterstaat voor Kennisprogramma Zeespiegelstijging