Ronde 1 | 11 Workshop Klimaatadaptie en gebiedsontwikkeling

Aanmelden voor deze sessie is niet meer mogelijk.

De TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werken in het programma Resilient Delta samen aan de opbouw van inzicht in de implicaties van klimaatverandering voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De TU Delft verkent in het vijfjarige onderzoek Red&Blue de kansen en barrières van integrale adaptatie-strategieën en de EUR onderzoekt de economische implicaties van grote planologische keuzes. Samen geven de studies meer inzicht in de institutionele implicaties van klimaatrisico’s en de wijze waarop overheden, burgers en marktpartijen hiermee om (kunnen) gaan. Aan de hand van enkele eerste onderzoeksresultaten gaan we hierover, onder leiding van Tom Daamen (SKG/TU Delft) en Jeroen van Haaren (EUR) met elkaar in gesprek.