Ronde 1 | 3 Sessie Schouders onder een klimaatbestendig Nederland

Waterbeheerders kunnen richting geven aan klimaatadaptatie, maar hebben bedrijven en industrie daarbij nodig. René Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het ministerie van IenW, en Mireille Götz, programmamanager Klimaatadaptatie bij Rijkswaterstaat, discussiëren daarover met drie ondernemers én met het publiek. 

Groter gat

“Het gaat de goede kant op met klimaatadaptatie in Nederland.” Met die stelling opent gespreksleider Richard Engelfriet de discussie. “Er is een goede beweging, er is al veel gebeurd”, klinkt het, maar er zijn ook zorgen. Over de nieuwe klimaatscenario’s, over zeespiegelstijging. “Het gat wordt steeds groter.” René Vrugt ziet oprechte intenties om samen de schouders eronder te zetten. “Alleen het tempo en de schaal zijn nog spannend”, vindt hij. Mireille Götz onderschrijft dit: “Het is nodig om vaart te maken.”

Investeren in water

Lianne van Oord van kenniscentrum Brightsite vertelt over een onderzoek naar de verduurzaming van de watervoorziening van Chemelot, het Limburgse bedrijventerrein voor chemie. “We zien droogte steeds meer als een bedrijfsrisico”, stelt zij. “Maar extra investeringen laten zich niet zo gauw rond rekenen. De bedrijven op het terrein zullen daarvoor samen moeten optrekken.” “Zo’n businesscase moet je op de langere termijn bekijken”, adviseert Vrugt. “Dan loont het zeker.”

Laagwaterschip

Joost Mast van watertransportbedrijf Stolt Nielsen, laat zien hoe zijn bedrijf inspeelt op de lage waterstanden die steeds vaker voorkomen in de rivieren. “Wij worden niet zo snel zenuwachtig van laagwater, maar nóg lager moet het niet worden”, zegt hij. Zijn bedrijf ontwikkelde een laagwaterschip, met een lichtere constructie en meerdere kleine schroeven. “Minder beladen helpt ook. En op termijn moeten klanten wellicht grotere voorraden aanhouden in de zomer.”

Schade voorkomen

De vraag hoe bedrijven schade door hevige neerslag voorkomen, wordt beantwoord door Arnold Baas, teamleider Energie bij Lidl. “Ons distributiecentrum in Waddinxveen is gebouwd op een soort terp. Regenwater vangen we op in een bassin en wordt door de omliggende tuinderijen gebruikt voor bewatering van de gewassen. Zo hoeven aanpassingen niet altijd geld te kosten.”

Deze voorbeelden onderstrepen dat de overheid echt een appél moet doen op bedrijven, concluderen René Vrugt en Mireille Götz. “Maar”, waarschuwen zij, “dit zijn grote spelers. Hoe we de slag maken naar het midden- en kleinbedrijf, daar moeten we over gaan nadenken.”