Ronde 1 | 1 Sessie Nederland AAA-Klimaatbestendig

Een integrale aanpak van adaptatie vereist nauwere publiek-private samenwerking. Overheid, bedrijfsleven en de financiële sector moeten samen de financieringskloof overbruggen, beslissen waar en hoe te bouwen, hoe te verzekeren en financieren. Hoe krijgen we dat voor elkaar? En hoe kunnen we tegelijkertijd recht blijven doen aan het karakter van verschillende gebieden en de belangen van verschillende partijen? Daarover spreekt gespreksleider Maarten Bouwhuis met vertegenwoordigers van de publieke- en private financiële sector.

> Bekijk hier de sessie via YouTube

Prioriteiten stellen

Twee sprekers openen samen de sessie: Bart van den Hurk, wetenschappelijk directeur van Deltares en co-chair van het klimaatpanel IPCC; en Maarten van Aalst, hoofddirecteur van het KNMI. “De basisboodschap is: de uitstoot moet naar beneden en als het gaat om adaptatie, dan moeten we prioriteiten stellen”, stelt van Aalst. In verhouding tot de rest van de wereld staan wij er op het gebied van klimaatadaptatie best redelijk voor. Maar de extremen verrassen ons toch telkens weer.” Van den Hurk doet een oproep aan de private sector: “Welke informatie hebben jullie nodig om tot handelen over te kunnen gaan?"

Impact

Vervolgens is het woord aan de hoofdeconomen van de drie Nederlandse grootbanken in een panel: Ester Barendregt van de Rabobank, Marieke Blom van de ING Group en Sandra Phlippen van ABN Amro. Ze vertellen over een studie naar ‘kanalen van impact’: op welke manier worden mensen geraakt door klimaatrisico’s en investeringen? Phlippen: “Soms zijn er regionale effecten die groter zijn dan de som der delen. En dan zijn er ook nog effecten op de hele economie. Uiteindelijk willen we risico’s op al die niveaus beprijzen.” 

Waarschuwing

Ook het volgende panel spreekt vertrouwen uit in de kracht van publiek-private samenwerking: Jaap Slootmaker, directeur-generaal Water en Bodem, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW); Kirsten Konst, directie Rabobank; Mark Sanders, Universiteit Maastricht en Sustainable Finance Lab; en Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Slootmaker: “Wij zijn een van de meest kennisrijke en ervaren landen in de wereld, wij hebben heel goede samenwerking tussen de verschillende sectoren.”  

Heldere toekomstvisie

Geeke Feiter-van Heuvelen, directeur van het Verbond van Verzekeraars, en Liesbeth Mol, Deloitte North South Europe, belichten het nieuwe rapport Nederland Klimaatdaptief - Versnelling van klimaatadaptatie door samenwerking tussen financiële sector en overheid. “De belangrijkste conclusie is”, zegt Mol, “dat we samen een heldere en gedragen toekomstvisie moeten formuleren, met een kostenraming. Dit vereist nieuw leiderschap en lef van ons allemaal.” Samen overhandigen ze het rapport aan deltacommissaris Peter Glas.