Ronde 1 | 4 Sessie Een nieuwe DPRA-cyclus: de impuls(regeling) voorbij

De impulsregeling klimaatadaptatie loopt af op 31 december. Met deze regeling kunnen werkregio’s van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) projecten financieren. Wat heeft de regeling gebracht en wat is er nodig om klimaatadaptatie in de werkregio’s te versnellen? 

Concrete doelen

Regionale overheden werken samen in 45 DPRA-werkregio’s om klimaatadaptatie te versnellen. In hoeverre liggen de werkregio’s op koers? “De werkregio’s missen concrete doelen, dus deze vraag vonden betrokkenen moeilijk te beantwoorden”, zegt Pieter den Besten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In zijn presentatie deelt hij de belangrijkste lessen uit de Voortgangsrapportage, die eerder dit jaar op Prinsjesdag verscheen. Personele capaciteit blijkt bij veel gemeenten een uitdaging, ook klinkt de behoefte aan duidelijke landelijke normen.

Nieuwe stresstesten

De ‘maatlat voor een klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ is daarom goed ontvangen. In de maatlat geeft de overheid duidelijkheid over wat klimaatadaptief bouwen concreet betekent. Ook zijn de werkregio’s positief over de impulsregeling. Het Rijk kijkt nog of en in welke vorm deze regeling een vervolg krijgt. Zita Hegger (ook IenW) blikt vooruit op nieuwe ronde klimaatstresstesten in 2025. Een stresstest brengt in beeld of een gebied kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. In 2024 brengt IenW nieuwe richtlijnen naar buiten om in de werkregio’s stresstesten uit te voeren. De KNMI'23-klimaatscenario’s zijn hiervoor leidend. 

Gekleurde hoedjes

Met zelf gevouwen blauwe (eens) en oranje (oneens) hoedjes geven de deelnemers hun mening over negen stellingen. Bij een van de stellingen is de vraag of projectontwikkelaars en gemeenten bij bouwplannen al voldoende rekening houden met klimaatverandering. Een zee van oranje hoedjes is het gevolg. “Zo lang er nog gebouwd wordt op plekken waar het echt niet langer kan, is er meer actie nodig”, licht een deelnemer toe. 

Klimaatlabels Zeeland

In de provincie Zeeland hebben ze goede ervaringen met klimaatlabels, vertellen twee betrokkenen. De klimaatlabels maken het mogelijk om de risico’s voor klimaatthema’s als hitte en wateroverlast inzichtelijk te maken met behulp van kaarten. Hoewel de labels op veel bijval en groene hoedjes kunnen rekenen, plaatst iemand een kanttekening. “Het moet wel overzichtelijk blijven. We lopen het risico dat je straks door alle labels het bos niet meer ziet.”