Ronde 2 | 4 Sessie De grote verbouwing van Nederland: hoe doen we dat klimaatadaptief?

Vóór 2030 wil demissionair minister Hugo de Jonge 900.000 woningen laten bouwen. En ook daarna zal er flink gewerkt moeten worden om aan de woningvraag te voldoen. Waar moeten al die woningen komen? En hoe worden ze klimaatbestendig? Aan de hand van drie pitches ontstaat discussie in de zaal.

Spannend

We krijgen op alle fronten te maken met meer extreem weer, dat is de kern van de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s. Tegelijkertijd zijn er veel nieuwe woningen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Deze ‘grote verbouwing’ moet klimaatadaptief gebeuren. “Dat is spannend” zegt René Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij trekt de vergelijking met een verbouwing thuis: “Daar komt veel bij kijken. Je moet een goede aannemer vinden en je wil ook weten of je tijdens de verbouwing nog thuis kan douchen.”

Maatlat en afwegingskader

Om klimaatadaptief te bouwen zijn ‘water en bodem sturend’. Wat dat in de praktijk betekent, illustreren drie sprekers in een pitch. Rik Heinen, beleidsmedewerker klimaatadaptatie bij IenW geeft toelichting over de ‘maatlat voor klimaatbestendig bouwen’. Ook vertelt hij over het ‘ruimtelijk afwegingskader’, dat in 2024 verschijnt. “Verwacht een overzichtelijke kaart die moet helpen bij de locatiekeuze voor nieuwbouw”, zegt Heinen. 

Minder vrijblijvend

Erwin de Groot van het Hoogheemraadschap Rijnland vertelt hoe daar de regels alvast zijn aangepast in lijn met ‘water en bodem sturend’. Hij roept het Rijk op om de maatlat wettelijk verplicht te maken. Een oproep die door de zaal gedeeld wordt. “Water en bodem sturend is nu nog te lief, maak die principes keihard”, reageert iemand. Tegelijkertijd klinkt de wens om genoeg ruimte te houden voor regionaal maatwerk en om niet met regels innovatie in de kiem te smoren.

Vergeet de bodem niet

Annebet van Duinen van de provincie Noord-Holland, laat zien hoe provincie al “lang voordat er sprake was van het principe water en bodem sturend” zelf kaarten maakt om risico’s in beeld te brengen. De opgave in Noord-Holland is groot: bijna 200.000 extra woningen voor 2030. Ze pleit voor meer aandacht voor de bodem: “Een gezonde bodem is essentieel voor de waterkwaliteit en de leefomgeving. We lijken soms te zijn vergeten dat de bodem een belangrijke drager is.”