Ronde 1 | 12 Workshop Hoe brengen we Rijn en Maas in balans?

Aanmelden voor deze sessie is niet meer mogelijk.

Maas en Rijn zijn uit balans. Voortschrijdende erosie van de rivierbodem veroorzaakt achteruitgang van natuur en problemen voor de scheepvaart. Stoppen van de erosie gevolgd door herstel van de rivierbodem is de eerste stap naar een nieuwe balans.

Het programma Integraal Riviermanagement (IRM) en de coalitie Levende Rivieren zoeken beiden naar zo natuurlijk mogelijke wegen naar rivier(bodem)herstel. In proefprojecten wordt al ervaring opgedaan. Zo heeft Rijkswaterstaat vijf jaar geleden kribben bij Tiel vervangen door strekdammen en oevergeulen. Thans wordt het IRM proefproject ‘zandmotor’ in de Waal uitgevoerd waarbij zand wordt gesuppleerd. Natuurorganisaties lanceren een aanpak met 10 meestromende nevengeulen Wat zijn de oorzaken van de disbalans in het rivierengebied? Geven de proefprojecten zicht op het gewenste natuurlijke herstel of is daar meer voor nodig? 

Deze sessie wordt verzorgd door de coalitie Levende Rivieren (vertegenwoordigd door WWF-NL en ARK Rewilding Nederland) en het programma IRM.