Parallelsessie 4 (ronde 2) - Bodem in zicht: hoog water verlagen en laag water verhogen

In de grote rivieren komen veel uitdagingen samen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Deltaprogramma Zoetwater werken aan een klimaatrobuust riviersysteem voor 2050. Sprekers in deze sessie vertellen hoe de programma’s in de toekomst nog beter hun krachten kunnen bundelen.

Kijk hier de parallelsessie terug via YouTube

Het veranderende klimaat heeft ook grote gevolgen voor de Nederlandse rivieren. In twee video’s zien de deelnemers de extremen: de overstromingen in Limburg in 2021 en de record-lage waterstanden in 2022. “De grote uitdaging is: zorgen dat er niet te veel en zeker ook niet te weinig water door de rivieren stroomt”, zegt Jan Willem Kamerman, programmamanager Integraal Rivier Management (IRM). Hij benadrukt de vele belangen, van scheepvaart tot natuurwaarden, die in de rivier samenkomen.

Brede bak

Erik Wagener van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) prijst de integrale aanpak die het IRM nastreeft. “Alleen zo kunnen we het draagvlak vergroten en zorgen dat we grote projecten in een keer goed kunnen uitvoeren”, stelt hij. Wagener ziet dat HWBP en IRM elkaar goed aanvullen. “De rivier is een brede bak waar veel belangen samenkomen. Bij het HWBP zien we het als onze hoofdtaak dat de wanden van die bak (de waterkeringen en de dijken – red.) het houden.”

Laat het niet zover komen

Wat het betekent om te weinig water te hebben, weet Marcela Laguzzi als geen ander. Zij is manager Deltaprogramma Zoetwater en in een persoonlijk verhaal deelt ze hoe ze in haar jeugd in Argentinië in droge perioden water moest halen met een emmer.  “Laat het niet zover komen. Om voorbereid te zijn op droogte moeten we meer buffers creëren in het rivierengebied”, bepleit ze.

Kijk verder 

Donné Slangen, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), benadrukt dat het belangrijk is om je niet blind te staren op details. “Kijk veel verder om je heen en heb oog voor de grotere schaal.  Alleen zo krijg je een robuust riviersysteem. IRM kan ons veel brengen, zoals het bij elkaar brengen van budgetten en verschillende expertises. Maar het belangrijkste is dat we dezelfde taal leren spreken.”