Parallelsessie 1 (ronde 2) - Zeespiegelstijging en het Waddengebied

Sessieleider Peter Kuipers Munneke neemt de deelnemers mee in vier paneldiscussies: “Het hoofddoel is om de urgentie van zeespiegelstijging te benadrukken en samen te kijken naar de invloed op wadplaten, de eilanden en het vasteland.” In een video komen allerlei mensen aan het woord over de veelzijdigheid van het Waddengebied, maar ook over de veelzijdigheid van de problemen en uitdagingen. De sessie is georganiseerd door het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en het Deltaprogramma Waddengebied.

Kijk hier de parallelsessie terug via YouTube

Urgentie anticiperen op zeespiegelstijging

Peter van Velzen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ymkje Huismans van Deltares geven aan dat zij het systeem en de wadplaten willen houden hoe het nu is. Van Velzen: “Het is een uniek gebied en de wadplaten zijn een essentieel onderdeel van het ecologisch systeem.” Huismans: “Het is belangrijk om de wadplaten mee te laten stijgen met de zeespiegelstijging, er wordt momenteel onderzoek gedaan naar drie methodes.” Van Velzen benadrukt dat er niet alleen moet worden gekeken naar zeespiegelstijging, maar dat temperatuurverhoging ook veel invloed heeft op de ecologie.

Natuurlijke beweging een zetje geven

Caroline van de Pol van de gemeente Terschelling vertelt dat er wordt gewerkt aan klimaatadaptatieve landbouw in een living lab. “Dit is een groot samenwerkingsproject geworden waar later ook natuur en inwoners bij zijn betrokken. En het Waddengebied houdt niet op bij de grens, daarom werken we veel samen met Denemarken en Duitsland.” Op lange termijn hoopt ze dat de eilanden niet fysiek aan elkaar worden verbonden en Terschelling een eigen eiland blijft, met een eigen burgemeester. Joost de Ruig van Rijkswaterstaat geeft aan dat ze momenteel problemen hebben met de omhoogkomende wadbodem. “Op lange termijn zal de zeespiegelstijging doorzetten, baggeren wordt dan makkelijker. We zullen meer moeten suppleren. De Waddenzee kan heel veel zelf, maar soms moeten we iets verzinnen om die natuurlijke beweging een zetje te geven.”

Wat kan zeespiegelstijging in het Waddengebied opleveren?

Sieger Dijkstra van VNO-NCW Noord wil dat er gedacht wordt in kansen in plaats van bedreigingen. “We moeten slimmigheden bedenken; de natuur voor ons laten werken, het bedrijfsleven betrekken en de hele wereld mee laten denken, bijvoorbeeld in een hackathon.” Jaco Appelman van Universiteit Utrecht is dagelijks bezig met innovatie door de processen van de natuur. Hij is in gesprek met mensen die gas willen boren in het Waddengebied. “Ons voorstel is dat zij na afloop alle CO2-uitstoot hier compenseren. Op die manier maak je met elkaar cirkels waarin je welvaart en natuur creëert. Alleen die oplossingen werken.”

De toekomst van Deltaprogramma Waddengebied

Tjip Douwstra van Waterschap Hunze en Aa’s geeft aan dat zij verder in de toekomst kijken, namelijk naar 2100. “De afgelopen decennia hebben we ons werk te goed gedaan, mensen denken dat ze veilig zijn. We moeten mensen ervan bewust maken dat ze moeten anticiperen om ook in de toekomst veilig te zijn.” Douwe Hoogland van Provincie Fryslân merkt dat het goed werkt om met drie overheden als één overheid te opereren. “Op die manier krijg je ook andere partijen mee.” Hoogland noemt het belang van het Deltaprogramma Waddengebied: “Het is noodzakelijk dat er een overkoepelend iets is, wat verbinding maakt met verschillende partijen.”